Polish Virtual Sailing Club banner

Official sponsor of POL-VSC
2023-12-04 21:30:00
 
December Race Challenge
2023-12-04 21:30:00
 
RC 12

 

VSC-POL Icon Polish Virtual Sailing Club

Statut klubuStatut Polish Virtual Sailing Club

 1. Klub Polish Virtual Sailing Club (zwany dalej "Klubem") jest nieformalnym zrzeszeniem wirtualnych żeglarzy.
  • Klub używa skrótu POL-VSC
  • Klub używa domeny pol-vsc.org
 2. Zadania Klubu:
  • promowanie idei żeglarstwa oraz wirtualnego żeglarstwa wśród osób narodowości polskiej
  • promowanie idei fair-play i sztuki żeglarskiej oraz dobrych obyczajów i etykiety żeglarskiej zarówno podczas pływania wirtualnego, jak i na prawdziwej wodzie
  • organizacja Ogólnopolskich i Międzynarodowych Regat Wirtualnych
  • godna reprezentacja Polski oraz Klubu na międzynarodowej arenie wirtualnych zmagań sportowych.
  • edukacja w zakresie żeglarstwa wirtualnego i żeglarstwa oraz przepisów regatowych
  • integracja członków Klubu
 3. Zadania Klubu oraz kierunki rozwoju Klubu określa Admiralicja w składzie:
  • Admirał Floty (Admirał)
  • Kapitanowie Floty (KF)
  1. Admirał Floty jest powoływany przez Kapitanów Floty
  2. KF powoływani są przez aktualną Admiralicję spośród Członków Klubu wg potrzeb,
  3. Władza Admiralicji nie jest kadencyjna
  4. Prawo do nazwy i wizerunku Klubu posiada Admiralicja
 4. Członkostwo w klubie jest dobrowolne. Osoba rejestrująca się na stronie/forum Klubu staje się Członkiem Klubu i podejmuje się dobrowolnie działać zgodnie z niniejszym Statutem.
 5. Admiralicja jest nadrzędnym organem uprawnionym do egzekwowania od Członków zachowań zgodnych z Zadaniami Klubu, w szczególności opisanych w punkcie 4.
 6. Admiralicja ogłasza Instrukcje Żeglugi (IŻ, eng: SI - Sailing Instruction) dla konkretnych Pucharów/Regat organizowanych przez Klub.
 7. IŻ opisane w p. 6 traktuje się jako integralne części niniejszego Statutu
 8. Organami wspierającymi Admiralicję są:
  • Komisja Protestowa (KS, eng: Umpires) - grupa sędziów regatowych, której zadaniem jest rozpatrywanie zagadnień związanych z respektowaniem przepisów regatowych żeglarstwa (ISAF) oraz IŻ. Decyzje KS, w szczególności dotyczące sankcji nakładanych na zawodników, są niepodważalne i niezależne. KS dokłada wszelkich starań by jej decyzje były bezstronne i sprawiedliwe.
  • Komisja Regatowa (KR, eng: Race Commitee) - grupa uprawnionych hostów oficjalnych serwerów Klubu
  • Grupa wsparcia - grupa najbardziej aktywnych członków Klubu, zaangażowanych w prace na rzecz Klubu
 9. Admiralicja deleguje swoje obowiązki opisane w punkcie 5 na Organy wspierające (p 8.) w zakresie ich kompetencji. Admiralicja nadzoruje wypełnianie tych obowiązków przez członków przedmiotowych Organów.
 10. Nieprzestrzeganie niniejszego statutu przez Członka Klubu może być podstawą do nałożenia na niego sankcji (z usunięciem z Klubu włącznie).

Zawiadomienia o regatach i instrukcje żeglugi

Sailing Instruction (RC)

Race challenge

Notice of Race